Reklama

Obchodní podmínky

 Nejsme pouze krabičkáři, s námi se to lépe tváří.

Společnost montujem.cz vychází z jednoduchého konceptu ucelenosti - all in, vše na jednom místě. Sortiment, dobrá cena, služba a prodejní i poprodejní servis. Dlouholeté zkušenosti s prodejem i montážemi nám umožňují nabídnout vše, co se od nás očekává:

- cena až na druhém místě - na prvním jste Vy, naši zákazníci
- servis při prodeji - pomůžeme s výběrem poměrem kvalita/cena
- nový výrobek doručíme/dovezeme
- starý ekologicky zlikvidujeme
- Vše co nabízíme taky NAMONTUJEME

Vaše dotazy k montáži směřujte na email : montaze@montujem.cz

Všeobecná ustanovení
 


 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.montujem.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v naší nápovědě.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 Způsoby plateb:

 • Platba v hotovosti
 • Převodem na účet FIO Banka

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 14 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Záleží na skladových zásobách dodavatelů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. To neplatí pro objednávky, které obsahují objednání montáže předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvést.

 

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Těmi mohou být:
 

Doprava prostřednictvím společnosti PPL- pokud si v našem e-schopu zvolíte dopravu zboží prostřednictvím PPL, zboží vám dodá náš partner PPL zajišťuje doručení objednaného zboží po celé ČR. Zboží vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Jeden pracovní den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte SMS a email s detailními informacemi o zásilce – číslo zásilky, termín doručení a výše dobírky (pokud se jedná o dobírkovou zásilku). Předpokládaný čas doručení si můžete zjistit online na www.dpd.cz. Stačí pouze znát číslo zásilky, které jste obdrželi v SMS nebo emailu. Pokud vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zanechá na místě v poštovní schránce oznámenku o neúspěšném pokusu o doručení, tato informace vám také bude zaslána emailem. Další pokus o doručení proběhne automaticky následující pracovní den na stejné adrese. Pokud si tento termín nebo adresu přejete změnit, můžete tak učinit velice jednoduchým způsobem na www.chcisvujbalik.cz, stačí pouze znát číslo Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení a PSČ místa doručení.

Cena této dopravy je 399 Kč

 

Balík na poštu:

Unikátní služba pro přepravu vnitrostátních balíků do hmotnosti 30 kg pocelé České republice
Gaance možnostu vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.

Avizování doručení je nedílnou součástí služby. Pokud si adresát z nějakého důvodu nemůže nebo nechce Balík Na poštu vyzvednout, může zažádat o jeho doručení až domů. Využijte službu sledování zásilek Track & Trace na internetových stránkách České pošty. Balík neustále monitorujeme od jeho podání až po dodání. Vy máte stejnou možnost..

Cena této dopravy je 145 Kč


Balík do ruky:


Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den.
Možnost garantovaného času dodání do 10./12./14. hodiny nebo v sobotu.
Adresáta informujeme Česká pošta o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.
Pokud upřednostňujete osobní vyzvednutí balíku, budete ho mít uložen na poště.

Cena této dopravy je 155 Kč

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Větší, těžší zásilky nelze zaslat prostřednictvím CPOST.  Jedná se o WC, sprchové kouty, vaničky atp. Tyto výrobky jsou zasílány paletově PPL/DPD.Doprava s montáží je pro ty z Vás, kteří si zvolíte současně s nákupem výrobku i jeho montáž. Uvedená cena obsahuje dopravu Vámi objednaného výrobku na místo určení montáže naší interní dopravou. Po namontování výrobku vám náš pracovník předá doklady, které nálěží k výrobku. (záruční list, montážní návod s návodem k použití). Doprava neobsahuje cenu montáže. Ta je uvedena v samostatném ceníku prací.


 

 • Doprava s montáží Brno - 300 Kč
 • Doprava s montáží Brno + 15 km - 456 Kč
 • Doprava s montáží Brno + 30 km - 672 Kč
 • Doprava s montáží Brno + 45 km - 948 Kč


Informace a dotazy k dopravě směřujte na : doprava@montujem.cz

 

Montáž
 

Montáž výrobku je pracovní úkon, který je spojený s jednotlivými položkami na prodejním portálewww.montujem.cz.

Montáž je prováděna proškolenými pracovníky s dlouholetou praxí. Pravidelně aktualizujeme naše znalosti při školeních našich dodavatelů. Jsme certifikovynými montéry značek, Alcaplast, Ravak, Hansgrohe, Jika, Laufen, Roca.
K montáži jsou používány současné i starší technologie. Jejich využití je přímo závislé na druhu a potřeby montáže - panelový dům, starší zástavba, novostavba.
Používáme nářadí a kotevní techniku Hilti, Fischer, Patex, Mapei, Schönox.

Cena montáže:
Je stanovena v samostatném ceníku, zde ke stažení a u samostatných výrobků. Cena obsahuje samotnou montáž výrobku včetně materiálu a kotevní techniky. Vyžaduje-li výrobek speciální kotevní nebo jinou techniku, je na tuto skutečnost zákazník upozorněn včas. Cena neobsahuje dopravu.

U některých výrobků je možné objednat si služeb několik.

Např. Vana:
Demontáž vany - odpojení vany od stávající vodovodní a odpadní sitě, vybourání, odvoz suti a výrobku
Montáž vany - dopojení odpadu vany na stávající rozvod - instalatérská činnost - standradní mat v ceně. Montáž neobsahuje dolepení obkladů. Možné objednat.
Podezdění vany - práce včetně materiálu
Montáž nožiček k vaně - rozměření a přišroubování podsady/nožiček pro stabilitu vany
Montáž sifonu k vaně - montáž sifonu, nebo aut. napouštění - nerovná se Montáži vany

Obdobným způsobem se postupuje u ostatních komodit montujem.cz.

Satndardní záruka na nové výrobky je 24 měsíců. Na práci 24 měsíců.

Uplatnit sníženou sazbu DPH 15%, může pouze fyzická osoba nepodnikatelská - občan. V případě montáže pro právnickou osobu, či OSVČ, bude DPH řešeno dle zákona o DPH č. 235/2004, § 92 odst. a), e)

Dotazy k montážím, k termínům montáží pište na emailovou adresu: montaze@montujem.cz. Obratem Vám sdělíme informace k dané problematice.

 

Ceny MONTUJEM.cz 2014

 

P.č. Název položky Cena bez DPH
1
Demontáž vodovodní baterie stojánkové
139,00
2
Demonáž vodovodní baterie nástěnné
129,00
3
Demonáž klozetu kombi
179,00
4
Demonáž klozetu bez WC nádržky
179,00
5
Demonáž klozetu, závěsného
179,00
6
Demonáž urinálu
179,00
7
Demonáž vaničky sprchové
299,00
8
Demonáž umyvadla, umývátka
159,00
9
Demonáž vany včetně obezdění
1199,00
10
Demonáž zástěny vanové, sprchové
299,00
11
Demonáž bidetu samostatného
179,00
12
Demonáž bidetu závěsného
179,00
13
Montáž umyvadla
490,00
14
Montáž sloupu k umyvadlu
219,00
15
Montáž polosloupu/krytu sifonu k umyvadlu
159,00
16
Montáž baterie vodovodní stojánkové
199,00
17
Montáž baterie vodovodní nástěnné
169,00
18
Montáž baterie vodovodní vícevývodové
799,00
19
Montáž klozetu kombi
699,00
20
Montáž klozetu bez nádržky
399,00
21
Montáž WC nádrží samostatných
399,00
22
Montáž klozetu závěsného
469,00
23
Montáž bidetu závěsného
499,00
24
Montáž bidetu samostatného
399,00
25
Montáž předstěnových systémů WC
859,00
26
Montáž předstěnových systémů bidet
839,00
27
Montáž předstěnových systémů urinál
839,00
28
Montáž bat. sprchové podomítkové spodní
819,00
29
Montáž bat. sprchové podomítkové horní
289,00
30
Montáž bat. vanové podomítkové spodní
919,00
31
Montáž bat. vanové podomítkové spodní
319,00
32
Montáž vany obdelníkové bez panelu
1689,00
33
Montáž vany asymetrické bez panelu
1829,00
34
Montáž vany rohové bez panelu
1829,00
35
Montáž panelu čelního k vaně
1219,00
36
Montáž panelu bočního k vaně
999,00
37
Set montáže panelů k vaně
1899,00
38
Zazdívka vany obdelníkové (mat.+prac.)
1599,00
39
Zazdívka vany asymetrické (mat.+prac.)
1989,00
40
Zazdívka vany rohové (mat.+prac.)
1989,00
41
Montáž vanové zástěny
899,00
42
Montáž nožiček k vaně
129,00
43
Montáž madla k vaně
249,00
44
Montáž podhlavníku k vaně
79,00
45
Montáž držáku sprchy pevného
119,00
46
Montáž sprchové tyče s držákem
159,00
47
Montáž sprchové růžice ruční
59,00
48
Montáž sprchové růžice hlavové
555,00
49
Montáž sprchové hadice
49,00
50
Montáž hydropanelu
2399,00
51
Montáž sprchového sloupu
1599,00
52
Montáž bat. sprch. podomítkové oba díly
1109,00
53
Montáž bat. vanové podomítkové oba díly
1239,00
54
Montáž koupelnových doplňků
129,00
55
Montáž zrcadel
299,00
56
Montáž WC sedátka
89,00
57
Montáž podlahového žlabu
1399,00
58
Montáž sprchové vaničky
1199,00
59
Zazdívka sprchové vaničky (mat.+práce)
1259,00
60
Montáž sprch. stěny pevné celosklo
999,00
61
Montáž sprch. stěny pevné sklo s rámem
899,00
62
Montáž sprch. stěny pevné plast s rámem
839,00
63
Montáž sprch. dveří celosklo
2099,00
64
Montáž sprch. dveří rámových
1699,00
65
Montáž sprch. koutu celosklo
3669,00
66
Montáž sprch. koutu sklo s rámem
2199,00
67
Montáž sprch. koutu plast s rámem
1899,00
68
Montáž skříňky horní
259,00
69
Montáž skříňky spodní
289,00
70
Montáž skříňky umyvadlové
289,00
71
Montáž skříňky zrcadlové
289,00
72
Montáž skříňky boční/vysoké
339,00
73
Montáž umyvadlové vpusti
79,00
74
Montáž umyvadlové vpusti CliClack
99,00
75
Montáž sifonu umyvadlového
89,00
76
Montáž sifonu umyvadlového dvojitého
189,00
77
Montáž sifonu dřezového
89,00
78
Montáž sifonu dřezového dvojitého
189,00
Montujeme v sazbě 15% DPH

 


Odstoupení od smlouvy


Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu obchod@montujem.cz

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. montujem.cz Vám však nabízí exkluzivní službu, kdy máte možnost vrátit vrátit zboží až do 30ti dní od zakoupení. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

 

 • odešlete dopis (na adresu MONTUJEME.cz, Křenová 3, 60200 Brno ) nebo email (na reklamace@montujem.cz) s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 • zboží doručte nebo zašlete vždy jen na adresu MONTUJEME.cz, Křenová 3, 60200 Brno. Pokud si nejste jistí, napište nám email, naši pracovníci Vám poradí

 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno

 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy

 • při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. 

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)


Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. U dárkových programů se dle §628 Občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne zodpovědnost za vady.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu montujem.cz, jako prodávající. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na náš email: reklamace@montujem.cz. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.Ochrana osobních dat


Provozovatel serveru www.montujem.cz, se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Údaje, které zadáváte při registraci Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

 • Jméno a příjmení
   
 • Úplnou poštovní adresu
   
 • Telefonické, případně faxové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

 • Jméno firmy
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefonické, případně faxové spojení
 • IČO
 • DIČ
 • Bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zneaktivnění vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám zavoláte na jakýkoliv telefonní kontakt nebo napíšete na email: info@montujem.cz. Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu. Nebo nám celou zprávu přepošlete a napište, který email chcete vymazat. O vymazání emailu budete informováni.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem? Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí Eshop www.montujem.cz  chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Váš souhlas Používáním internetového obchodu www.montujem.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.   

Košík

0 Kusů | 0 Kč
>zobrazit košík